skip to Main Content

Huisreglement

Algemeen

The Gatekeeper RAW NYE edition wordt georganiseerd door de Stichting Blue Ocean Events, gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61299405. Het evenement vindt dit jaar voor de eerste keer plaats en wel op zondag 31 december 2017. De locatie is op die dag geopend vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur. Het programma vangt aan om 22.00 uur.

The Gatekeeper RAW NYE edition wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de bereidwillige medewerking van de gemeente Tilburg. Blue Ocean Events doet een dringend beroep op bezoekers zich te houden aan de hieronder weergegeven regels, zodat het ook mogelijk blijft het The Gatekeeper RAW NYE Edition in de volgende jaren te organiseren.

Met de aankoop van een toegangsbewijs verklaart de koper kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden Toegangsbewijzen Blue Ocean Events en met dit Huisreglement en akkoord te zijn met de inhoud ervan. Voor zover het onderhavige Huisreglement bepalingen bevat die in strijd zijn met voormelde algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van die algemene voorwaarden.

Wat wel en wat niet mee naar binnen mag

Bezoekers welke de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, worden niet tot de locatie toegelaten. Op verzoek van de security bij de ingang dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden, waarmee de leeftijd van de bezoeker kan worden vastgesteld.

WAT WEL MAG:

 • Simpele (digitale) fototoestellen zonder verwisselbare lens, telefoons met camera
 • Kleine rugzakken en kleine tassen
 • Vlaggen
 • Medicijnen, mits in de originele verpakking en voorzien van een bijsluiter
 • Rolstoelen (geen elektrische) en andere strikt noodzakelijke medische hulpmiddelen
 • Deodorant (rollers) mits in de originele, ongeopende verpakking

WAT NIET MAG:

 • Professionele apparatuur, zoals foto-, audio-, beeld- en andere opnameapparatuur is niet toegestaan. Door de organisatie worden alle camera’s met verwisselbare lenzen gezien als professioneel en zijn dus niet toegestaan
 • Vlaggenstokken
 • Glas, blik en plastic flessen
 • Flyers, stickers en ander promotiemateriaal
 • Vuurwerk
 • Wapens en gevaarlijke voorwerpen, waaronder begrepen paraplu’s, parasols, krukken en wandelstokken
 • Grote rugzakken
 • Drank en etenswaren in welke verpakking dan ook
 • Spuitbussen en andere flesjes onder druk
 • Krukjes, klapstoelen en opstapjes
 • (Huis)dieren
 • Plastic (bouw)zeil
 • Drugs, inclusief softdrugs. Let op! In geval van twijfel beslist de leidinggevende van de security bij de ingang.

Huisregels

 • Een geldig toegangsbewijs geeft recht op toegang tot het evenement. Als je tijdens het festival het terrein verlaat, kom je ZONDER nieuw, ongebruikt ticket, NIET meer de locatie binnen.
 • Het betreden van de locatie is geheel voor eigen risico.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Neem daarom gehoorbescherming mee. Op de evenementenlocatie zijn standaard oordopjes te koop.
 • Eenmaal gekochte kaarten worden niet meer teruggenomen.
 • De bezoekers kunnen aan de ingang worden gefouilleerd.
 • Drugs, inclusief softdrugs, zijn uitdrukkelijk verboden. De organisatie is te allen tijde bevoegd de bezitters van (soft)drugs de verdere toegang tot de evenementenlocatie te ontzeggen of tot verwijdering van het terrein over te gaan. Eventueel volgt daarbij een overdracht aan de politie.
 • Bezoekers gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke toebehoren of verwijzen naar een specifieke groepering, vereniging of club, zullen de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers dienen zich op de evenementenlocatie te allen tijde te kunnen legitimeren.
 • Houdt altijd rekening met de aanwezigheid van zakkenrollers.
 • Ter bescherming van je persoonlijke en andermans veiligheid kun je gedurende het festival ook op de evenementenlocatie zelf worden gefouilleerd. Wanneer bezoekers zich niet aan de gestelde regels houden kunnen zij van het event verwijderd worden.
 • Bezoekers zullen de op de evenementenlocatie aanwezige eigendommen van The Gatekeeper RAW NYE edition respecteren. Bij constatering van vernieling, vervuiling en/of diefstal van materialen zal de betrokkene van de evenementenlocatie verwijderd worden en aan de politie worden overgedragen.
 • Crowdsurfen is verboden, net als graffiti, wildplassen, het gooien van bier of andere materialen, seksuele intimidatie, het dreigen met geweld en het maken van discriminerende opmerkingen. Overtreding kan leiden tot verwijdering van de evenementenlocatie.
 • Ook illegale verkoop van T-shirts en/of andere souvenirs, alsmede etenswaren en dranken aan derden is verboden. Op en rond de evenementenlocatie is het eveneens verboden promotiemateriaal zoals flyers, posters, banners en stickers te verspreiden.
 • Vuurtje stoken is ten strengste verboden. Je brengt jezelf en andere eventbezoekers in gevaar. Verwijdering van de evenementenlocatie volgt.
 • Op de evenementenlocatie en in de directe omgeving hangen camera’s. Deze hangen er om de veiligheid van het publiek te waarborgen. Deze beelden kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van reportages, decoratie, promotiedoeleinden en dergelijke. Door de evenementenlocatie te betreden verklaar je als bezoeker toestemming te geven aan de organisatie om de gemaakte beelden waarop jij eventueel voorkomt voor die doeleinden te mogen gebruiken.
 • Na inbeslagname van waardevolle voorwerpen door de security van het festival zullen deze voorwerpen worden opgeslagen bij de Infobalie op de evenementenlocatie. De bezoeker ontvangt een nummer, waarmee bij vertrek het/de voorwerp(en) kunnen worden opgehaald. Voorwerpen die niet opgehaald worden, zullen gedurende twee (2) weken bij de organisatie worden opgeslagen. De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of in bewaring genomen voorwerpen.
 • Op de evenementenlocatie is roken alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Op het terrein is geen tabak verkrijgbaar.
 • Programma, aanvangstijden en duur zijn onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meerdere acts zal de organisatie zal er alles aan doen een vervangend programma aan te bieden.

Consumptiemunten

Gedurende het The Gatekeeper RAW NYE Edition betaal je je eten en drinken met munten, welke kunnen worden aangeschaft bij de op het terrein aanwezige muntenkassa’s. Een consumptiemunt is alleen geldig op de eventdag. Eenmaal aangeschafte munten kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld.

Bij alle kassa’s kun je contant afrekenen of met je Maestro pinpas. Betalen met een creditcard of buitenlandse pinpas is niet mogelijk. Na afloop van het evenement worden geen munten teruggenomen.

 

EHBO

Op de evenementenlocatie is een EHBO-stand met vrijwilligers aanwezig. Voel je je niet lekker? Ga dan naar de EHBO, zij kunnen je helpen. Wanneer je de indruk hebt dat iemand teveel verdovende middelen (alcohol, drugs) op heeft, raadpleeg dan meteen iemand van de organisatie, de beveiliging of EHBO.

Diefstal/vermissing

In geval van vermissing, diefstal e.d. kunnen bezoekers terecht bij een van onze medewerkers. Zij zijn herkenbaar aan het The Gatekeeper RAW NYE Edition shirt. Zij staan in direct contact met de organisatoren, welke dan eventueel ingeschakeld kunnen worden. Eventuele aangifte dien je zelfstandig te verrichten bij het politiebureau. Er is geen aparte politiepost op het festival aanwezig. Tips over de verkoop van drugs, illegale goederen en eventuele valse kaartverkoop of doorverkoop van Fairytale Festivalkaarten tegen hoge prijzen zijn welkom bij zowel de organisatie als de politie.

Infobalie

De informatiebalie, deze vind je bij de kassa’s, biedt extra service aan de bezoekers van het The Gatekeeper RAW NYE Edition. Tijdens het festival word je hier op de hoogte gehouden van het programma, de weersverwachtingen, informatie over waar alles zich bevindt, informatie over de voorzieningen en informatie over het openbaar vervoer. Ook is de infobalie dé plek voor gevonden voorwerpen. Als je iets verloren bent of je hebt iets gevonden dat iemand anders is verloren, breng het dan naar de infobalie. Bezoekers kunnen altijd bij de infobalie terecht met vragen, problemen, klachten en complimenten en men kan er tips en suggesties aandragen.

Kluisjes

In de koepelhal zijn kluisjes aanwezig om je waardevolle spullen in te bewaren. Je kunt je kluisje uiteraard delen met je vrienden. Huurbedrag voor 1 kluisje is opgebouwd uit huur + borg voor de kluissleutel. Wanneer je de kluissleutel weer inlevert, krijg je de volledige borg terug.

Let op: er zijn slechts een beperkt aantal kluisjes aanwezig, dus vol = vol.

Toegankelijkheid mindervaliden

In principe is de evenementenlocatie toegankelijk voor mindervaliden; er zijn echter geen speciale faciliteiten voor mindervaliden aanwezig op het terrein, m.u.v. een sanitaire voorziening. Er worden geen kortingen toegekend aan personen met een beperking of aan de begeleider. Iedereen betaalt dezelfde prijs. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen beschikbaar. Gezien de persoonlijke veiligheid en die van de andere bezoekers kan Blue Ocean Events helaas geen blindengeleidehonden, assistentiehonden, scootmobielen en elektrische rolstoelen toelaten op de evenementenlocatie

Pinnen

Het is niet mogelijk om op de evenementenlocatie contant geld op te nemen. De dichtstbijzijnde pinautomaat kun je vinden bij de Rabobank in het centrum van Tilburg, ongeveer 1 kilometer van de evenementenlocatie.

Ten slotte

Bij niet-naleving wordt u onherroepelijk de (verdere) toegang tot de evenementenlocatie ontzegd en bestaat de mogelijkheid dat u ook bij volgende evenementen van Blue Ocean Events niet wordt toegelaten, waarbij u geen aanspraak maakt op een eventuele restitutie van entreegelden of een vergoeding van overige gemaakte kosten.

In principe is de evenementenlocatie toegankelijk voor mindervaliden; er zijn echter geen speciale faciliteiten voor mindervaliden aanwezig op het terrein, m.u.v. een sanitaire voorziening. Er worden geen kortingen toegekend aan personen met een beperking of aan de begeleider. Iedereen betaalt dezelfde prijs. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen beschikbaar. Gezien de persoonlijke veiligheid en die van de andere bezoekers kan Blue Ocean Events helaas geen blindengeleidehonden, assistentiehonden, scootmobielen en elektrische rolstoelen toelaten op de evenementenlocatie.

In alle gevallen waar dit huisreglement niet in voorziet, beslist de organisatie. Bezoekers dienen zich te houden aan de beslissingen van de organisatie en haar securitypersoneel betreffende onder meer gedrag, (het binnen brengen van) materialen en etenswaren, toegang en apparatuur. Ook zijn bezoekers verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag.

Huis-reglement

Algemeen

The Gatekeeper RAW NYE edition wordt georganiseerd door de Stichting Blue Ocean Events, gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61299405. Het evenement vindt dit jaar voor de eerste keer plaats en wel op zondag 31 december 2017. De locatie is op die dag geopend vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur. Het programma vangt aan om 22.00 uur.

The Gatekeeper RAW NYE edition wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de bereidwillige medewerking van de gemeente Tilburg. Blue Ocean Events doet een dringend beroep op bezoekers zich te houden aan de hieronder weergegeven regels, zodat het ook mogelijk blijft het The Gatekeeper RAW NYE Edition in de volgende jaren te organiseren.

Met de aankoop van een toegangsbewijs verklaart de koper kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden Toegangsbewijzen Blue Ocean Events en met dit Huisreglement en akkoord te zijn met de inhoud ervan. Voor zover het onderhavige Huisreglement bepalingen bevat die in strijd zijn met voormelde algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van die algemene voorwaarden.

Wat wel en wat niet mee naar binnen mag

Bezoekers welke de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, worden niet tot de locatie toegelaten. Op verzoek van de security bij de ingang dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden, waarmee de leeftijd van de bezoeker kan worden vastgesteld.

WAT WEL MAG:

 • Simpele (digitale) fototoestellen zonder verwisselbare lens, telefoons met camera
 • Kleine rugzakken en kleine tassen
 • Vlaggen
 • Medicijnen, mits in de originele verpakking en voorzien van een bijsluiter
 • Rolstoelen (geen elektrische) en andere strikt noodzakelijke medische hulpmiddelen
 • Deodorant (rollers) mits in de originele, ongeopende verpakking

WAT NIET MAG:

 • Professionele apparatuur, zoals foto-, audio-, beeld- en andere opnameapparatuur is niet toegestaan. Door de organisatie worden alle camera’s met verwisselbare lenzen gezien als professioneel en zijn dus niet toegestaan
 • Vlaggenstokken
 • Glas, blik en plastic flessen
 • Flyers, stickers en ander promotiemateriaal
 • Vuurwerk
 • Wapens en gevaarlijke voorwerpen, waaronder begrepen paraplu’s, parasols, krukken en wandelstokken
 • Grote rugzakken
 • Drank en etenswaren in welke verpakking dan ook
 • Spuitbussen en andere flesjes onder druk
 • Krukjes, klapstoelen en opstapjes
 • (Huis)dieren
 • Plastic (bouw)zeil
 • Drugs, inclusief softdrugs. Let op! In geval van twijfel beslist de leidinggevende van de security bij de ingang.

Huisregels

 • Een geldig toegangsbewijs geeft recht op toegang tot het evenement. Als je tijdens het festival het terrein verlaat, kom je ZONDER nieuw, ongebruikt ticket, NIET meer de locatie binnen.
 • Het betreden van de locatie is geheel voor eigen risico.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Neem daarom gehoorbescherming mee. Op de evenementenlocatie zijn standaard oordopjes te koop.
 • Eenmaal gekochte kaarten worden niet meer teruggenomen.
 • De bezoekers kunnen aan de ingang worden gefouilleerd.
 • Drugs, inclusief softdrugs, zijn uitdrukkelijk verboden. De organisatie is te allen tijde bevoegd de bezitters van (soft)drugs de verdere toegang tot de evenementenlocatie te ontzeggen of tot verwijdering van het terrein over te gaan. Eventueel volgt daarbij een overdracht aan de politie.
 • Bezoekers gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke toebehoren of verwijzen naar een specifieke groepering, vereniging of club, zullen de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers dienen zich op de evenementenlocatie te allen tijde te kunnen legitimeren.
 • Houdt altijd rekening met de aanwezigheid van zakkenrollers.
 • Ter bescherming van je persoonlijke en andermans veiligheid kun je gedurende het festival ook op de evenementenlocatie zelf worden gefouilleerd. Wanneer bezoekers zich niet aan de gestelde regels houden kunnen zij van het event verwijderd worden.
 • Bezoekers zullen de op de evenementenlocatie aanwezige eigendommen van The Gatekeeper RAW NYE edition respecteren. Bij constatering van vernieling, vervuiling en/of diefstal van materialen zal de betrokkene van de evenementenlocatie verwijderd worden en aan de politie worden overgedragen.
 • Crowdsurfen is verboden, net als graffiti, wildplassen, het gooien van bier of andere materialen, seksuele intimidatie, het dreigen met geweld en het maken van discriminerende opmerkingen. Overtreding kan leiden tot verwijdering van de evenementenlocatie.
 • Ook illegale verkoop van T-shirts en/of andere souvenirs, alsmede etenswaren en dranken aan derden is verboden. Op en rond de evenementenlocatie is het eveneens verboden promotiemateriaal zoals flyers, posters, banners en stickers te verspreiden.
 • Vuurtje stoken is ten strengste verboden. Je brengt jezelf en andere eventbezoekers in gevaar. Verwijdering van de evenementenlocatie volgt.
 • Op de evenementenlocatie en in de directe omgeving hangen camera’s. Deze hangen er om de veiligheid van het publiek te waarborgen. Deze beelden kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van reportages, decoratie, promotiedoeleinden en dergelijke. Door de evenementenlocatie te betreden verklaar je als bezoeker toestemming te geven aan de organisatie om de gemaakte beelden waarop jij eventueel voorkomt voor die doeleinden te mogen gebruiken.
 • Na inbeslagname van waardevolle voorwerpen door de security van het festival zullen deze voorwerpen worden opgeslagen bij de Infobalie op de evenementenlocatie. De bezoeker ontvangt een nummer, waarmee bij vertrek het/de voorwerp(en) kunnen worden opgehaald. Voorwerpen die niet opgehaald worden, zullen gedurende twee (2) weken bij de organisatie worden opgeslagen. De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of in bewaring genomen voorwerpen.
 • Op de evenementenlocatie is roken alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Op het terrein is geen tabak verkrijgbaar.
 • Programma, aanvangstijden en duur zijn onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meerdere acts zal de organisatie zal er alles aan doen een vervangend programma aan te bieden.

Consumptiemunten

Gedurende het The Gatekeeper RAW NYE Edition betaal je je eten en drinken met munten, welke kunnen worden aangeschaft bij de op het terrein aanwezige muntenkassa’s. Een consumptiemunt is alleen geldig op de eventdag. Eenmaal aangeschafte munten kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld.

Bij alle kassa’s kun je contant afrekenen of met je Maestro pinpas. Betalen met een creditcard of buitenlandse pinpas is niet mogelijk. Na afloop van het evenement worden geen munten teruggenomen.

 

EHBO

Op de evenementenlocatie is een EHBO-stand met vrijwilligers aanwezig. Voel je je niet lekker? Ga dan naar de EHBO, zij kunnen je helpen. Wanneer je de indruk hebt dat iemand teveel verdovende middelen (alcohol, drugs) op heeft, raadpleeg dan meteen iemand van de organisatie, de beveiliging of EHBO.

Diefstal/vermissing

In geval van vermissing, diefstal e.d. kunnen bezoekers terecht bij een van onze medewerkers. Zij zijn herkenbaar aan het The Gatekeeper RAW NYE Edition shirt. Zij staan in direct contact met de organisatoren, welke dan eventueel ingeschakeld kunnen worden. Eventuele aangifte dien je zelfstandig te verrichten bij het politiebureau. Er is geen aparte politiepost op het festival aanwezig. Tips over de verkoop van drugs, illegale goederen en eventuele valse kaartverkoop of doorverkoop van Fairytale Festivalkaarten tegen hoge prijzen zijn welkom bij zowel de organisatie als de politie.

Infobalie

De informatiebalie, deze vind je bij de kassa’s, biedt extra service aan de bezoekers van het The Gatekeeper RAW NYE Edition. Tijdens het festival word je hier op de hoogte gehouden van het programma, de weersverwachtingen, informatie over waar alles zich bevindt, informatie over de voorzieningen en informatie over het openbaar vervoer. Ook is de infobalie dé plek voor gevonden voorwerpen. Als je iets verloren bent of je hebt iets gevonden dat iemand anders is verloren, breng het dan naar de infobalie. Bezoekers kunnen altijd bij de infobalie terecht met vragen, problemen, klachten en complimenten en men kan er tips en suggesties aandragen.

Kluisjes

In de koepelhal zijn kluisjes aanwezig om je waardevolle spullen in te bewaren. Je kunt je kluisje uiteraard delen met je vrienden. Huurbedrag voor 1 kluisje is opgebouwd uit huur + borg voor de kluissleutel. Wanneer je de kluissleutel weer inlevert, krijg je de volledige borg terug.

Let op: er zijn slechts een beperkt aantal kluisjes aanwezig, dus vol = vol.

Toegankelijkheid mindervaliden

In principe is de evenementenlocatie toegankelijk voor mindervaliden; er zijn echter geen speciale faciliteiten voor mindervaliden aanwezig op het terrein, m.u.v. een sanitaire voorziening. Er worden geen kortingen toegekend aan personen met een beperking of aan de begeleider. Iedereen betaalt dezelfde prijs. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen beschikbaar. Gezien de persoonlijke veiligheid en die van de andere bezoekers kan Blue Ocean Events helaas geen blindengeleidehonden, assistentiehonden, scootmobielen en elektrische rolstoelen toelaten op de evenementenlocatie

Pinnen

Het is niet mogelijk om op de evenementenlocatie contant geld op te nemen. De dichtstbijzijnde pinautomaat kun je vinden bij de Rabobank in het centrum van Tilburg, ongeveer 1 kilometer van de evenementenlocatie.

Ten slotte

Bij niet-naleving wordt u onherroepelijk de (verdere) toegang tot de evenementenlocatie ontzegd en bestaat de mogelijkheid dat u ook bij volgende evenementen van Blue Ocean Events niet wordt toegelaten, waarbij u geen aanspraak maakt op een eventuele restitutie van entreegelden of een vergoeding van overige gemaakte kosten.

In principe is de evenementenlocatie toegankelijk voor mindervaliden; er zijn echter geen speciale faciliteiten voor mindervaliden aanwezig op het terrein, m.u.v. een sanitaire voorziening. Er worden geen kortingen toegekend aan personen met een beperking of aan de begeleider. Iedereen betaalt dezelfde prijs. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen beschikbaar. Gezien de persoonlijke veiligheid en die van de andere bezoekers kan Blue Ocean Events helaas geen blindengeleidehonden, assistentiehonden, scootmobielen en elektrische rolstoelen toelaten op de evenementenlocatie.

In alle gevallen waar dit huisreglement niet in voorziet, beslist de organisatie. Bezoekers dienen zich te houden aan de beslissingen van de organisatie en haar securitypersoneel betreffende onder meer gedrag, (het binnen brengen van) materialen en etenswaren, toegang en apparatuur. Ook zijn bezoekers verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag.